أسئلة و تمارين على possessive pronounsn mأول ثانوي

Pronouns ,generally, are words that we use in the place of nouns تخيل معايا لو مفيش ضمائر شكل الجملة هيبقا عامل ازاي . Pronouns include subject pronouns, object pronouns, and possessive pronouns

2023-02-08
  أ مرفت باعشن
 1. i / أنا
 2. Thank you for your input
 3. It´s bag
 4. For example – This pencil is mine
 5. John is tall, but Jane is short
 6. Notice that each possessive pronoun can: be subject or object; refer
 7. He passes all his tests
 8. In (q): he has the same meaning as Tony
 9. subject form
 10. Example Possessive Pronouns: The green balls are mine
 11. That pillow belongs to me
 12. Those are
 13. It is always the same
 14. تحرير المحتوى
 15. Exercise 3
 16. الفعل love و هو الحدث في الجملة
 17. *ضمائر المتكلم :-